Vilkår

Priser
Alle priser er i norske kroner og inkl. merverdiavgift (MVA).

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller mener noe er feil. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en hyggelig handel.

Opplysninger gitt i butikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vipps:

Vi har mulighet til å ta imot betaling på vipps. Du finner oss ved å taste inn Fjeldstad Design eller 519372.

Faktura:
Ved betaling med faktura er forutsetningene at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Fakturaens betalingsvilkår er 10 dager. Ved for sen betaling vil det komme en påminnelse, etterfulgt av en purring. Om betalingen ikke er registrert innen rimelighetens tid vil fakturaen bli overdratt til Svea Finans inkasso.

Utleie:

Vi jobber med vilkårene for denne løsningen.

Personopplysninger/kundedata

FjeldstadDesign.no (juridisk eier: Fjeldstad Design) behandler persondata ifølge lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldre bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter, bli koblet med andre eksterne registre eller delt/solgt med en tredje part.